Voorstelling

Het Federaal Planbureau (FPB) kreeg voor de tweede keer als opdracht de prioritaire maatregelen uit de verkiezingsprogramma’s bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers door te rekenen.

Meer...

Contextualisering van de doorrekening 2024

De verkiezingen van juni 2024 vinden plaats in een sociaal-economische en milieucontext die wordt gekenmerkt door grote uitdagingen.

Meer...

Perscommuniqués

Het Federaal Planbureau heeft verschillende communiqués opgesteld in het kader van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Meer...

Documenten & publicaties

Er werden verschillende documenten opgesteld in het kader van het overleg tussen het Federaal Planbureau (FPB) en de experten van de politieke partijen. De startnota vat de verschillende aspecten van de oefening samen. De meer technische publicaties beschrijven de verschillende aangewende modellen.

Meer...

Wettelijk kader

De wet van 22 mei 2014, gewijzigd door de wet van 30 juli 2018, vertrouwt de opdracht van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers toe aan het Federaal Planbureau.

Meer...

Gebruik van persoonsgegevens

Deze pagina zet de grote lijnen uiteen van het beleid van het Federaal Planbureau op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van de internetgebruikers die onze websites bezoeken.

Meer...

Sitemap

De kaart toont alle categorieën en subcategorieën op de website. Ze wordt gebruikt als navigatiepunt en helpt de gebruiker om gemakkelijk de gevraagde pagina of rubriek terug te vinden.

Meer...