Gebruik van persoonsgegevens

Deze pagina zet de grote lijnen uiteen van het beleid van het Federaal Planbureau op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van de internetgebruikers die onze websites bezoeken.

Algemene informatie

  • Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking: De heer Baudouin Regout, Commissaris bij het Plan, Federaal Planbureau, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel. E-mail: contact@plan.be Telefoon: 02/507.73.11.
  • Contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming: Data Protection Officer, Federaal Planbureau, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel. E-mail: dpo@plan.be Telefoon: 02/507.73.11.
  • Elke burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) die als controle-autoriteit optreedt op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of General Data Protection Regulation (GDPR): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn de referenties van het Federaal Planbureau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Basisbeginselen van de verwerking van persoonsgegevens

Het Federaal Planbureau eerbiedigt de grondbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • De gegevens worden verwerkt op een wijze die rechtmatig, eerlijk en transparant is.
  • De gegevens worden verwerkt voor welbepaalde doeleinden, onder meer voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. De verwerking is uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd.
  • De gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is.
  • De gegevens zijn juist en worden zo nodig geactualiseerd.
  • De gegevens worden bewaard voor zolang dat strikt noodzakelijk is.
  • De gegevens worden zodanig bewaard, behandeld en doorgezonden dat de veiligheid ervan kan worden gewaarborgd (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en traceerbaarheid).

Verwerking van door het Federaal Planbureau verzamelde persoonsgegevens van burgers

IP-adressen

Het IP-adres dat verbonden is aan de uitrusting die u gebruikt om verbinding te maken met onze websites of ons een e-mail te sturen wordt automatisch opgeslagen. Andere informatie over het apparaat dat u gebruikt en uw surfgedrag worden ook opgeslagen (country, language, operator, OEM, access time, opgevraagde pagina, en referring Web site address). Die registraties maken deel uit van de normale werking en de logging van de servers (met name web en mail) en van de firewalls, bijvoorbeeld zodat onze servers de inhoud van de door u opgevraagde pagina’s kunnen tonen.

De logging van de servers wordt gebruikt om de goede werking van de servers op te volgen (technische diagnose), afwijkende of illegale activiteiten op onze websites op te sporen of om bezoekersstatistieken van onze pagina’s op te stellen.

Cookies, tags (web beacons) en andere traceringstechnologieën

Er wordt een cookie opgeslagen door het Federaal Planbureau: een acceptatiecookie opt-in van cookies (displayCookieConsent).

U wordt daar op voorhand over geïnformeerd door een informatiebanner die u kennis geeft van de aanwezigheid van cookies, maar geen mogelijkheid geeft om ze te desactiveren, omdat ze noodzakelijk zijn voor de navigatie op de website.

Cookies bevatten geen informatie waarmee u zou kunnen worden gecontacteerd per telefoon, e-mail of post.

Het Federaal Planbureau gebruikt in geen geval cookies, tags of andere traceringstechnologieën voor commerciële doeleinden, rechtstreekse marketing of profilering..

Links naar websites en toepassingen van derden

Wij kunnen u algemene links bezorgen naar websites of toepassingen van derden. Het gebruik van die links en toepassingen is onderworpen aan het privacybeleid van de bezochte websites, waarmee u zich vertrouwd moet maken.

De bezoekersstatistieken van de websites van het Federaal Planbureau (webanalyse) worden opgesteld door externe serviceproviders (third party web analytics), in dit geval ‘Google Analytics’. Het Federaal Planbureau is niet verantwoordelijk voor de praktijken van derde websites, in het bijzonder de praktijken met betrekking tot de cookies die worden achtergelaten door websites zoals ‘Google Analytics’, Linkedin, Twitter, enz.

Auteursrechten

De informatie van het Federaal Planbureau die beschikbaar wordt gemaakt op onze websites kan gratis worden gedownload, gekopieerd en afgedrukt voor persoonlijk gebruik. Ze kan ook worden gepubliceerd en verspreid voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Die informatie kan niet worden gecommercialiseerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Federaal Planbureau.  Voor de informatie of gegevens van andere bronnen dan het Federaal Planbureau moet u bij de bron nagaan of de auteursrechten worden eerbiedigd alvorens ze eventueel opnieuw te gebruiken. De afbeeldingen (lay-outafbeeldingen en illustraties) kunnen in geen geval worden gekopieerd of opnieuw worden gebruikt.

Bekendmaking van een wijziging

In het geval van een wijziging van het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens wordt een bekendmaking op de website van het Federaal Planbureau geplaatst in de vorm van een algemeen communiqué.

Vragen ‘Persoonlijke levenssfeer’

Voor alle vragen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het Federaal Planbureau kunt u zich wenden tot de Functionaris voor gegevensbescherming, waarvan u de contactgegevens hierboven kunt vinden.

Een volledige versie van ons beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens is beschikbaar op de website van het Federaal Planbureau