Voorstelling

Het Federaal Planbureau (FPB) kreeg voor de tweede keer als opdracht de prioritaire maatregelen uit de verkiezingsprogramma’s bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers door te rekenen.

Meer...

Contextualisering van de doorrekening 2024

De verkiezingen van juni 2024 vinden plaats in een sociaal-economische en milieucontext die wordt gekenmerkt door grote uitdagingen.

Meer...

Maatregelen

De twaalf politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben bij het Federaal Planbureau een prioriteitenlijst ingediend met een reeks maatregelen die ter doorrekening worden voorgelegd.

Meer...

Resultaten

De doorrekening geeft een raming van de impact van de maatregelen die zijn voorgesteld door elke partij op een reeks sleutelindicatoren, zoals de economische groei, de overheidsfinanciën, de werkgelegenheid, de koopkracht, de mobiliteit en het elektriciteitssysteem.

Meer...